Pinkstermaandag is voor Kemmel altijd een Hoogdag geweest.

Eertijds kwamen de mensen uit de omliggende dorpen en steden te voet en per fiets. Kemmel en zijn berg waren één gonzende bijenkorf. De jongelui maakten van de gelegenheid gebruik om een zomerlief te zoeken, een zoetje. Tegenwoordig hoeven we niet te wachten tot een hoogdag om uit te gaan, maar waarom zou Kemmel op Pinksterenmaandag niet één dag het middelpunt van deze zoete zonde mogen zijn.

“U hoeft echt geen Debacker of Soete of Coucke of Suykerbuyck of Zoetemelk te heten. Alle magen mogen meegenieten op de Kemmelse Zoetemarkt.”

Nu nog altijd kan men met Pinkstermaandag op de hoofden lopen te Kemmel. Al vele jaren wordt de Zoetemarkt georganiseerd. Op en rond de Dries, het Kemmelse dorpsplein, worden allerlei zoetigheden en tal van taarten en koeken uit het Vlaamse land geproefd en te koop aangeboden. Alles wordt gepresenteerd in een gezellige sfeer met meestal mooi weer en met allerhande doe- en kijkanimatie en muzikale omlijsting. Om duimen en vingers af te likken.

Eigen taart is goud waard.

De Zoetemarkt wordt officieel om 14u geopend door de Taarteklaais, de gerenommeerde bakkersfanfare uit Dikkebus.

Maar al van 11u 's morgens zetten de Kemmelse horecazaken hun terras buiten en hun beste beentje voor om u te laten snoepen van een onvergetelijke dag.